Hatolj lelked mélyébe – Jupiter és Szaturnusz

A Nap és a Hold párost, a bölcs Merkúrt, a harmonikus Vénuszt és az erős Marsot követően elérkeztünk a két utolsó ősbolygóhoz. Bejegyzésünkben megismerheted az emberre gyakorolt hatásukat és jellemzőiket. Felismerheted, hogy valójában milyen mélyen lakoznak az emberi elme és lélek mozgató erőiben. Kellő alázattal, szembesüléssel, figyelmességgel és önvizsgálattal valódi erő birtokosává válhat az ember.

Szétáradó erő és tudás

Jupiter – Jóság, Kiteljesedés, Megértés

Naprendszerünk legnagyobb bolygója a legősibb itáliai istenséghez köthető. Jupiter a Nap, a légköri tünemények, a villámok és a dörgések istene, magát az élet forrását testesítette meg a római néphiedelemben. Hadistenként is tisztelték, később pedig az állam védnökeként tekintettek rá. Zeusszal hozták párhuzamba, így vált Szaturnusz és Ops (szabin eredetű itáliai istennő, az aratás pártfogója) fiává. Bár a görögök hűtlen, kalandozó alaknak tartották, valójában szigorú és méltóságos istenség volt.

Az égitest minden ember számára megjelöli az életfeladatát, és ehhez nyújt segítő kezet. Az igazság, az átfogó erő hírnökeként segít elérni a kiteljesedés, a teljes határtalanság állapotát.

Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani. / Tout comprendre, c`est tout pardoner. – francia közmondás

Jupiter

A “nagy szerencse” bolygója / Fortuna Major magát a Kozmikus Igazságot képviseli. A Tudás feloldja a fizikai, az asztrális és a mentális világ közötti határokat. Ilyenkor az embernek már nincs szüksége “földi”, anyagi bizonyítékra, hiszen tudja, amit tudnia kell.

 • Tüzes, férfias, aktív és szétáradó erejű bolygó
 • Szimbóluma: jupite2.gifa félkör (lélek) uralja a keresztet (anyag)
 • Tulajdonsága: bölcsesség, igazságosság, hit, jóindulat, előrelátás, magasabb szellemi összefüggések keresése és megértése, belső látás, erkölcs.
 • Jellemzője: teljes határtalanság, az élet törvényeinek rendjével való összhang
 • Tevékenysége: imádkozás, pazarlás, megbocsátás, megházasodás
 • Napja: csütörtök
 • Tája: dinnyeföld és szőlőskert

Kérdése: Miről szól a hited? Miben hiszel? Milyen képet alkotsz a jövődről? Teremtesz egyáltalán magadnak jövőképet? Nyitott vagyok a lényegi tudás felé?

Magasabb rezgésű működés jellemzője: Nem kételkedsz az Isten/Teremtő/Mindenható létezésében. Nem kell bizonyíték hozzá, mert tudod, hogy VAN.

Alacsonyabb rezgésű működés jellemzője: A felsőbb hatalom tagadása. Ateista világszemlélet.

 “Jól csak a szívével lát az ember, mert ami igazán fontos, az a szem számára láthatatlan”-  Antoine de Saint Exupéry

Vedd kezedbe a sorsod

Szaturnusz – Alázat, Tapasztalat, Érték

Ősi római istenségként a vetés és a megművelt mező védőjeként tisztelték. Ő tanította meg az emberiséget a földi munkára. Uralmának idejét aranykorként emlegetik. Ekkor még nem pusztítottak háborúk, nem volt rabszolgaság és kizsákmányolás. A görögök Kronosszal azonosították, így ő volt Jupiter apja és Ops férje. Hiedelmeik szerint, miután Zeusz letaszította az égből,lent maradt a földön, megjavult és áldásos tevékenységgel segítette a környezetét.

A Küszöb Őreként jelzi számodra, hogy mely területeken szükséges elmélyedned. Ehhez folyton folyvást olyan élethelyzeteket tár eléd, amelyekből tanulva és tovább lépsz, vagy megragadsz és toporogsz egy helyben. A Karma bolygó kereteket és korlátokat ad, amelyeket az egód felszámolásával, elfogadásával és megszelídítésével tudsz végül igazán értékelni. A Jupiter energia ellentétpárjaként megmutatja neked, hogy mely területeken szükséges dolgoznod ahhoz, hogy előrébb juss.

Szaturnusz
 • Föld elemű, férfias, passzív és koncentrált erejű bolygó
 • Szimbóluma:xG.png a kereszt (anyag) uralja a félkört (lélek)
 • Tulajdonsága:  elmélyülés, zárkózottság, felelősségérzet, kötelességtudat, szigorúság, rendszeresség, pesszimizmus, félelem, lelkifurdalás
 • Jellemzője: megpróbáltatások állít az ember elé, amelyeket leküzdve erősebbé válik a lélek
 • Tevékenysége: böjtölés, jóga, munka, koncentrálás, aggodalmaskodás, tapasztalat szerzés és elmúlás
 • Napja: szombat
 • Tája: barlang, temető, kopár  és hideg pusztaság

Kérdése: Mire koncentrálsz? Milyen gondolatok uralják az elméd? Elég türelmes vagy (magaddal és az élettel kapcsolatban)? Hajlamos vagy a késésre?

Magasabb rezgésű működés jellemzője:  koncentrációs gyakorlatok/ jóga gyakorlása,  kristálygyógyászat/kristályokkal való foglalkozás

Alacsonyabb rezgésű működés jellemzője: cél/terv nélküli lét. Türelmetlenség magaddal, másokkal, akár a gyerekeiddel szemben. Késés az előre megbeszélt találkozóról, időpontról.

Írta: M. Betti

Képek:

#1, 2, 4: Art by Hans Walor hanswalor.bigcartel.com
#3 independent.co.uk
#5 erdmost.hu