Blog

Home : Blog
The messianic planets-Uranus and Neptune
The messianic planets-Uranus and Neptune

As there are higher principles associated with the two “new planets”, Uranus and Neptune are considered to be messianic planets both in astrology and in astrosophy. Their relationship with the intellect, emotions and actions are rather different from the planets introduced earlier, their qualities don’t compare with those of the classical planets (the Sun, the Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn). Only small percentage of humanity appear to be receptive to the influence of the “transcendental” planets, according to our experience to date. We can say that people of on a higher than average level of sensitivity are the...

Bővebben...
24 constellations that will show you your true
24 constellations that will show you your true

Our ancestors noticed, thousands of years ago, the way the Sun passes different star constellations in each season. This path is called the Path of the Sun or the Ecliptic. The path, which is completed over the year, has been divided into 12 equal parts of 30 degrees each. There lies the origin of the first celestial system of coordinates, which comes from Babylonian astrology. Recognizing the shapes of adjacent stars and brighter shapes aided navigation considerably and so the sky could be used as a map.  The scientists of antiquity and the Middle Ages were not able to draw...

Bővebben...
A messianisztikus Uránusz és Neptunusz
A messianisztikus Uránusz és Neptunusz

Mivel magasabb rendű princípiumok tartoznak a két “új bolygóhoz”, ezért messianisztikus égitestnek tartják az Uránuszt és Neptunusz mind az asztrozófiában, mind az asztrológiában. Viszonyuk az értelemhez, az érzelmekhez és a cselekvéshez nagyban eltérő a korábban bemutatott égitestekéhez képest. Jellegüket össze sem hasonlíthatjuk az ősbolygókéval (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz). Az  “transzcendentális” bolygók hatására (az eddigi tapasztalatok szerint) az emberiség igen kevés százaléka reagál. Kijelenthetjük, hogy az átlagosnál magasabb fejlettségi fokon álló személyek képesek reagálni az energiájukra. Ezt magyarázhatja az a tény, hogy Földtől való távolságuk miatt kisebb az átható erejük. Az asztrológiai tanítások több szempontból alátámasztják, hogy...

Bővebben...
PLANETARY GUIDE
PLANETARY GUIDE

Our infinite universe is made up of countless galaxies, of which our Milky Way is just one. Before showing you the special power of its stars, we think it’s important that you get to know the solar system. First of all, we bring you some interesting information about the most important celestial bodies. Celestial Bodies: The Sun Planets The moons of planets Asteroids and comets Meteoroids and interplanetary dust, gases The Sun It is the central star of our Milky Way, with a volume 750 times greater than the total volume of all planets. Due to this, its gravitational field...

Bővebben...
Penetrate to the depths of your soul
Penetrate to the depths of your soul

Following the Sun and Moon, wise Mercury, harmonious Venus and strong Mars, we have arrived at the final two classical planets. In our current entry you can find out about their characteristics and their effect on people. You can see how deep they lie in the moving forces of the human mind and soul. With a fair amount of humility, reflection, careful attention and self-inspection, one can become a bearer of considerable real strength.  Jupiter- Kindness, Self-fulfillment, Understanding The largest planet of our solar system is linked to the oldest Roman deity. Jupiter was the god of the Sun, atmospheric...

Bővebben...
Hatolj lelked mélyébe – Jupiter és Szaturnusz
Hatolj lelked mélyébe – Jupiter és Szaturnusz

A Nap és a Hold párost, a bölcs Merkúrt, a harmonikus Vénuszt és az erős Marsot követően elérkeztünk a két utolsó ősbolygóhoz. Bejegyzésünkben megismerheted az emberre gyakorolt hatásukat és jellemzőiket. Felismerheted, hogy valójában milyen mélyen lakoznak az emberi elme és lélek mozgató erőiben. Kellő alázattal, szembesüléssel, figyelmességgel és önvizsgálattal valódi erő birtokosává válhat az ember. Jupiter – Jóság, Kiteljesedés, Megértés Naprendszerünk legnagyobb bolygója a legősibb itáliai istenséghez köthető. Jupiter a Nap, a légköri tünemények, a villámok és a dörgések istene, magát az élet forrását testesítette meg a római néphiedelemben. Hadistenként is tisztelték, később pedig az állam védnökeként tekintettek rá. Zeusszal...

Bővebben...