A győzelem 3 rejtett csillagképe

Mindenkinek a küldetése, hogy a saját sorsának uralkodóvá váljon. Megismerje igazi önmagát és természetét. A múlt minden sérelmét, berögződését, megszokását elfogadja és elengedje. Így válhat az élet királyává.

  • Alacsony szintű – kinti uralkodás: egy közösség tejhatalmú vezetője
  • Magas szintű – benti uralkodás: belső erők, energiák megismerése és azok irányítása

A csillagtanítások útmutatót adnak számodra, hogy a belső uralkodás által minőségi változást hozz az életedbe. A Nimród, az Oroszlán és a Bak, akárcsak a három király, bölcsességükkel és tudásukkal segítenek. A három csillagkép ereje nem köthető konkrét dátumhoz. Az év bármely szakaszában megélheted az általuk képviselt minőségeket, transzformációt. Az átváltozás nem gyerekjáték. Sok-sok türelemre, kitartásra és eltökéltségre lesz szükséged. Lelki és mentális utazásod mélypontjai a megerősödésedet, az ébredésedet és a felemelkedésedet szolgálják.

Orion/Nimród: 

További elnevezései: Íjász, Háromkirály csillagai, Bírópálca – magyar mondák, Ozirisz – egyiptomi kultusz

A magyarság történetében is feltűnő Égi Vadász, Hunor és Magor édesapja. A szakrális uralkodó az égből szállt alá. Észreveszi a terméketlenné vált, lehúzó erőket. Pontosan az Égi Egyenlítőn fekszik. Mind az alsó, mind a felső világban jelen van.

Kezében levő íját a Bikára szegezi, amely az önlegyőzést jelenti. Maga az állat a vadászt szimbolizálja, aki fegyverével saját akaratát, anyagias, hozzá nem méltó tulajdonságait, helyzetét és ahhoz fűződő kapcsolatát célozza meg.

Hátraforduló feje a múltat nézi. Másik karját a Tejút felé tartja, amit a szint emelkedést, minőségi transzformációt jelképezi. Az önismeret útja befelé, felfelé, hazafelé tart.

Orion és a Bika

A tudás birtoklásához előbb fontos ismerni, értelmezni, rendszerezni korábbi élményeidet és tapasztalataidat. Ismerd fel azokat a dolgokat, amelyekhez ragaszkodsz, megszokásból kötődsz, de nincs benne fény, nem visz előre.  Az egó meghaladása, a vélt vagy valós félelmek elengedése, alsó szinttől való elrugaszkodásodat segítik elő. Hogy természetedet ismerhesd és uralhasd. Az élet örökös körforgásában ami egyszer megtörtént, újra meg fog történni.

“Azok, akik nem emlékeznek a múltra, arra kárhoztatnak, hogy megismételjék azt.” – George Santayana

Leo/Oroszlán: 

Az ősi uralkodó család sarja születési joga által válik királlyá. A Nap amikor belép ebbe a csillagképbe, először a Regulust érinti, az oroszlán szívét.

Szimbolikus jelentése: a szeretettől válhatsz sebezhetetlenné.

Az Oroszlán alatt van a Hydra/Északi Vízikígyó, amelyből az alvilágból feltörő ösztön erőkre utal. Hogy jobban megértsd ennek a képnek a jelentését, mondok neked egy hétköznapi példát. A magán kívül levő ember frusztráltsága onnan ered, hogy a magában levő erő felett nincs hatalma. Nem képes az adott pillanatban uralni magát. Így a benne rejtőző kígyót/ösztönt nem képes kezelni. Amikor egy érzékeny pontodat érintik meg, kellemetlen zsigeri érzésed mutatja meg számodra, hogy életed mely területén van szükséged enyhülésre, elengedésre.

Az uralkodó Oroszlán jellemvonásait felvevő személy képes figyelni a belső folyamatait, azok alakulását. Tetten éri az energiát, amelyet képes irányítani. A lényeg nem a győzelem metódusában rejlik, hanem a felismerésben. Elhagyja a hisztérikus viselkedés, az agressziót és a szorongást. Elkapja a kígyó torkát. Tényelegesen kezében tartja a sorsát.

Oroszlán csillagkép

“(…)Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba; ezentúl a szörny még-nyugtalanabb és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj önmagadnak, inkább örülj, hogy felismerted; gondozd, mert könnyen szelidül és derék háziállat lesz belőle. (…)” – Weöres Sándor – A vágyak idomítása (részlet)

Bak csillagkép

Capricornus/Bak:

A legalacsonyabb sorba, általában üldöztetésbe született Bak lépésről lépésre, lassan, de biztosan haladva nőtt magasra. A létezés minden szintjét megismerve, megélve és megtapasztalva jutott el az égi csúcsra.

Fejével a Tejútra és a Nyilasra néz, az Istenek útjára és múltba tekint. Kötelességtudata által válik megváltóvá. Önmaga és a világ megváltójává.

Minden ember küldetéssel a lelkében érkezett a Földre, amelyet a Bak stációban kezd felfedezni. Ahhoz, hogy feljuss a magasba, a legnagyobb ellenségeiddel szükséges megküzdened.

A félelmeiddel. A halandósághoz tartozó legnagyobb félelem pedig az idő múlása.

Asztronauta Csillagok Között Memóriajáték

Írta: M. Betti

Képek:

#1 http://julietteoberndorfer.tumblr.com/ – Juliette Oberndorfer
#2 http://julietteoberndorfer.tumblr.com/ – Juliette Oberndorfer
#3 i.pinimg.com
#4 insuranceforcar.club
#5 http://www.astrosensitive.com
#6 Saját – Asztronauta Csillagok Között Memóriajáték